ارشیا گستر

تولید کننده انواع مخازن گالوانیزه

مخزن زباله گالوانیزه با ورق 2 میل در حجم های 660، 770، 1100، 1250 لیتری در طح های مجرب و تخت با قابلیت جاسازی مخازن در داخل یکدیگر برای سهولت جابه جایی و حمل و نقل

تاریخچه ما